Leefbaarheid

Het is onze ambitie om gezonde en leefbare wijken te creëren en te behouden, samen met de lokale gemeenschap. Investeren in leefbaarheid doen we als dat leidt tot waardeontwikkeling of minstens waardebehoud van ons bezit. We streven naar:

  • gezonde, leefbare en gemêleerde wijken waar bewoners zich actief voor elkaar inzetten en het prettig wonen vinden;
  • wonen in een woonomgeving die schoon, heel en veilig is;
  • professionele oplossingen voor mensen die sociaal-maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Samen investeren

Het bevorderen van de leefbaarheid betekent investeren in de voorwaarden ‘schoon, heel, veilig en prettig wonen’. Maar ook het uitvoeren van sociale interventies, om mensen de kans te bieden uit hun sociaal isolement te treden en hen te stimuleren deel te nemen aan de samenleving.

Leefbaarheid is leefkwaliteit. Hoe bewoners hun woonomgeving ervaren en hoe de kansen voor maatschappelijke vooruitgang worden beleefd. Het bevorderen van de leefbaarheid heeft de meeste kans van slagen wanneer bewoners medeverantwoordelijkheid dragen. WoCom vraagt dan ook om de inzet van bewoners om (samen met professionele partijen) te werken aan de leefkwaliteit in het leefgebied.

Rol woCom

WoCom wil graag samen aan leefbaarheid werken en bij voorkeur op voorspraak van bewoners. Door samen met bewoners te werken aan leefbaarheid van de wijk of kern, verwachten we bij te dragen aan een gevoel van verbondenheid en bereidheid om ook zelf zaken op te pakken; het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Soms is de rol initiëren, maar vaker zal de corporatie de rol van het regisseren, faciliteren en financieren op zich nemen.

Focus

Doelen kun je alleen bereiken door keuzes te maken. De basis (schoon-heel-veilig-prettig) is het uitgangspunt in alle wijken en kernen. Maar niet overal gaan we evenredig aan de slag. Daar waar de leefbaarheid in het geding is, vergroten we de inzet het eerst en zal de aanwezigheid groter zijn.

Wat doen woningcorporaties aan leefbaarheid?
We leggen het hieronder in 3 minuten uit.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×