Sponsoring

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet heeft consequenties voor ons sponsorbeleid. De Woningwet staat ons alleen nog toe om een bijdrage te leveren aan verzoeken die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van woCom. Activiteiten voor een breder publiek zoals bijvoorbeeld een voetbalclub, speelplekken, een culturele activiteit of evenementen zoals een Avondwandelvierdaagse, kunnen wij daarom niet meer ondersteunen.

Betrokkenheid

Wél blijft het mogelijk om initiatieven van huurders te ondersteunen. Dat doen we dan ook graag. Op deze manier willen wij onze (maatschappelijke) betrokkenheid laten zien en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Wij richten ons op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat.

Bijdrage aanvragen

Bij de besteding wordt goed gekeken naar spreiding van het budget over de verschillende gemeenten waarbinnen woCom actief is en naar de diversiteit van de doelen, welke in lijn moeten liggen met onze primaire opgave. Dat betekent dat woCom in het algemeen de volgende toewijzingscriteria hanteert bij sponsoraanvragen:

  • Focus op wijken en/of het werkgebied waar woCom actief is
  • Focus op wonen en leven
  • Focus op de primaire doelgroep
  • Goede spreiding over de verschillende gemeenten waar woCom actief is
  • Sturen op waarde, het maatschappelijk rendement moet inzichtelijk zijn

Wilt u weten of uw activiteit of project in aanmerking komt voor sponsoring door woCom? Neem dan in uw verzoek minimaal de volgende gegevens op:

  • Wie is de doelgroep en wat is uw doelstelling?
  • Wie organiseert de activiteit?
  • Wat gaat u doen? En waar?
  • Waarom en wanneer?

Uw voorstel legt u voor aan de afdeling Wonen via communicatie@wocom.nl of (0493) 49 76 66.
Aan de hand van een aantal vastgestelde criteria bepalen we of we op uw aanvraag ingaan.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×