Huur opzeggen

De huur van uw woning kunt u op iedere werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Als opzegdatum geldt de dag waarop wij uw huuropzeggingsformulier of uw melding via Mijn woCom ontvangen. Valt de einddatum op een feestdag of in het weekend, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. U krijgt van ons altijd een bevestiging.
Voorbeeld: Als u 20 april wilt verhuizen, dan zegt u uiterlijk 20 maart de huur op. De huuropzegging moet dan deze dag door ons ontvangen en afgestempeld zijn. Als 20 april een zaterdag, zondag of feestdag is, schuift de datum door naar de eerstvolgende werkdag. Op de einddatum levert u de sleutels van de woning in; u betaalt huur tot deze dag. Uiteraard mag u eerder dan 1 maand vooraf de huur opzeggen.

Huur opzeggen bij relatiebreuk of echtscheiding
Bij een relatiebreuk kan het zijn dat één van de (ex)partners in de woning wil blijven wonen. Hiervoor dienen zowel de blijvende huurder als de vertrekkende huurder het opzeggingsformulier huurrecht te ondertekenen. Hiervoor kunt u het opzeggingsformulier huurrecht gebruiken. Bij deze huuropzegging voegt u een kleurenkopie van beide legitimatiebewijzen toe en een door alle partijen getekend echtscheidingsconvenant (indien de reden een echtscheiding betreft). Door ondertekening van dit formulier is de blijvende huurder aansprakelijk voor de huurbetalingen, de overgenomen goederen en alle veranderingen aan de woning die zijn aangebracht tijdens de periode van samenwoning.

Wat geeft u aan ons door wanneer één van de huurders overlijdt?
Rechten en plichten van een huurovereenkomst gelden voor alle huurders die samen een huurovereenkomst ondertekenen. Op het moment dat één huurder overlijdt, passen wij uw gegevens aan. Stuur ons een kopie van de overlijdensakte en een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder die in de woning blijft wonen. Nadat wij deze informatie verwerkt hebben, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Bescherming weeskinderen
Per 1 januari 2024 is er beschermende wetgeving voor jongvolwassenen t/m 27 jaar die hun ouders verloren zijn en in het ouderlijk huis wonen. We komen graag in contact met u.

Huur opzeggen bij overlijden
Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst bij overlijden van de huurder aan het einde van de 2e maand na het overlijden. Als er erfgenamen zijn, mogen deze de huurovereenkomst al tegen het einde van de 1e maand na het overlijden van de huurder opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Hiervoor kunt u het huuropzeggingsformulier gebruiken. Bij de huuropzegging voegt u een kopie van de overlijdensakte toe.

Huur opzeggen onder bewind
Wanneer u onder bewind staat, heeft u schriftelijk goedkeuring van uw bewindvoerder nodig om de huur op te zeggen. Voeg deze aan uw huuropzegging toe. Zonder toestemming van uw bewindvoerder nemen wij uw opzegging niet in behandeling.

Hoe zegt u de huur op?
Opzeggen doet u schriftelijk met het huuropzeggingsformulier  of via Mijn woCom. Als het huurcontract op twee namen staat, moeten beide huurders de schriftelijke huuropzegging ondertekenen. U vult het formulier in en stuurt het naar ons op of geeft het af in kantoor. Uw garage zegt u ook schriftelijk op met het huuropzeggingsformulier.

Hoe levert u de woning op?
Nadat uw huuropzegging binnen is, maken wij met u afspraken over hoe u de woning aan ons oplevert. Hiervoor voeren we een eerste inspectie en een eindinspectie uit. De eerste inspectie gebeurt binnen enkele dagen na ontvangst van de huuropzegging. Dan bespreken we hoe u de woning moet opleveren en wat u ter overname aan een nieuwe huurder kunt aanbieden. Op de dag dat u de sleutels inlevert, volgt de eindinspectie.

Eindafrekening
Binnen 4 tot 6 weken na de beëindiging van de huurovereenkomst ontvangt u de eindafrekening. Daarop staat of u nog iets moet betalen of juist geld van ons terugkrijgt. Dit kan het gevolg zijn van openstaande huur, te betalen herstelkosten of een vergoeding die u van ons ontvangt. De afrekening van de servicekosten gebeurt 1 keer per jaar, namelijk vóór 1 juli. Pas dan zal het teveel of te weinig aan betaalde servicekosten met u worden verrekend. Bij de afrekening van de servicekosten berekenen we uiteraard alleen de servicekosten over de periode waarin u de woning nog van ons huurde.

Informatiekaart huuropzegging
Informatiekaart opzeggen huurrecht
Informatiekaart Hoe lever ik de woning op
Informatiekaart Verhuischecklist

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×