Aanvraag medehuurder

Als u een duurzame relatie heeft en 2 jaar samenwoont in een woning van woCom, kunt u medehuurder worden. Dit kan als u tenminste 2 jaar de woning samen gebruikt als hoofdverblijf en u voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Bovendien kan de medehuurder in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder overlijdt of afstand doet van de woning (opzegging huurrecht). Wilt u medehuurderschap aanvragen, vul dan het aanvraagformulier medehuurder in.

Wat stuurt u met de aanvraag mee?

• kleurenkopieën van uw legitimatiebewijzen (van de hoofdhuurder en van de aanvrager);
• indien van toepassing: een verhuurdersverklaring van de afgelopen 5 jaar waar de aanvrager
zelfstandig een woning huurde. Woonde u in een koopwoning of thuis bij uw ouders, dan is dit niet van toepassing;
• een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met woonhistorie en gezinssamenstelling van de medehuurder. Op te vragen bij de gemeente waar u woont (tegen een vergoeding).

Beoordeling van uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag op:
• eventuele huurschulden van de huurder en/of toekomstige bewoner;
• overlast veroorzaakt door huurder en/of toekomstige bewoner;
• het door u ingevulde aanvraagformulier met bijlagen.
U ontvangt altijd een schriftelijke reactie op uw aanvraag.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Geef het aan ons door. Stuur een kopie van uw huwelijksakte/partnerschapsregistratie (voorzien van uw woonadres) naar ons op. U wordt dan als medehuurder opgenomen in onze administratie.

Een kind kan geen medehuurder worden

Kinderen voeren normaal gesproken geen duurzame, gemeenschappelijke huishouding met hun ouders. Kinderen gaan na verloop van tijd zelfstandig wonen. Inschrijven in het woonverdeelsysteem van Wooniezie is mogelijk vanaf 18 jaar.

Volgens de wet zijn kinderen medebewoners, maar geen medehuurders. Daarom staan zij nooit op het huurcontract vermeld. Indien een kind tot zijn 34e jaar bij zijn ouders inwoont, wordt dit gezien als een gezamenlijke huishouding. Na overlijden van de ouders, kan het contact overgezet worden op naam van het kind.
Is het kind jonger dan 34 jaar en overlijden de ouders, dan wordt per situatie gekeken of het kind in de woning kan blijven wonen. Is er geen sprake van overlijden van de ouders, maar wil een inwonend kind van 34 jaar het contract overnemen. Dan wordt gekeken of de woning passend is.

Download(s)

Informatiekaart medehuurder 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×