Energielabels

wat zijn het en wat heb je eraan?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Dat gaat over de kwaliteit van de isolatie en de installaties die de woning verwarmen (en koelen), ventileren, en van elektra en warm water voorzien. G is het slechtste energielabel en A++++ het beste. Sinds 2008 is bij een nieuwe verhuring een energielabel verplicht voor huurwoningen.

Energielabels zijn bij huurhuizen van invloed op de huur: hoe beter het energielabel, hoe meer punten de woning krijgt en hoe hoger de huur. Voor zittende huurders heeft een tussentijdse wijziging van het energielabel geen gevolgen voor de huurprijs. Het nieuwe energielabel wordt alleen in de huurprijs meegenomen bij een nieuwe verhuring. Wie nu denkt dat je maar beter een slecht energielabel kunt hebben, heeft het mis. In een woning met een slecht label verbruik je namelijk veel meer gas en elektriciteit en dat zorgt voor een flinke energierekening. Bovendien levert wonen in een energiezuinige woning meer comfort op en is het aanzienlijk beter voor de gezondheid.

Energiewerkgroep
De laatste jaren is woCom nog actiever dan daarvoor bezig haar woningbezit te verduurzamen. Het onderwerp energie neemt daarbij een belangrijke plaats in. We willen dat in 2050 al onze woningen aardgasvrij en energieneutraal zijn; ze wekken dan net zo veel energie op als er gebruikt wordt om de woning te verwarmen, warmwater te maken en te ventileren. Daar stellen we beleid voor op en om te bepalen of dat beleid ook aansluit bij de behoeften van huurders hebben we een energiewerkgroep in het leven geroepen. Die werkgroep bestaat uit betrokken huurders die samen een klankbord voor ons vormen. Daar zijn we erg blij mee, want deze huurders leveren ons waardevolle input voor een duurzame toekomst.

Verschillende berekeningen
Sinds de energielabels in het leven zijn geroepen, is de systematiek om ze te berekenen een aantal keren gewijzigd. Daardoor kan het voorkomen dat een woning die in een bepaald jaar voorzien is van een label volgens het systeem dat woningcorporaties moeten hanteren, in het andere systeem een andere letter krijgt. Voor u als huurder maakt dat weinig uit: de woning verandert niet door een letter en de huurprijs ook niet. Als een woning verbeterd wordt of het energielabel is verlopen berekenen we het energielabel van de woning volgens de nieuwste systematiek. Voor het energielabel dat sinds 2021 geldt, wordt onder andere berekend hoeveel fossiele energie (energie opgewekt uit aardgas en steenkool) een woning gebruikt. Dit wordt weergegeven in kilowattuur energie per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m2/jaar). Het nieuwe label houdt rekening met de isolatie van de woning, of de installatie duurzame energie gebruikt en hoeveel duurzame energie de woning opgewekt.

Meer weten?
Wilt u weten welk energielabel uw woning heeft? U kunt het vinden in het klantenportaal mijn.wocom.nl, op www.ep-online.nl. U kunt het ook bij ons opvragen via telefoonnummer 0493-497666 of via mail: info@wocom.nl.
Wilt u zelf maatregelen treffen om uw energieverbruik te verminderen? Kijk hier dan eens of u een woningverbetering kunt aanvragen.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×