Zonnepanelen

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen kunnen we op dit moment helaas niet binnen 2 weken reageren op uw verzoek. We hebben hier meer tijd voor nodig. Hiervoor vragen we uw begrip.

Lijkt het u iets om zonnepanelen te laten plaatsen en zo te besparen op uw energiekosten? WoCom biedt die mogelijkheid nog steeds. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u in een grondgebonden woning woont (dus helaas nog niet als u in een appartementencomplex woont), als het voor uw woning technisch mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen en als er de aankomende 5 jaar geen dakrenovatie gepland is.

Wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan het duurzaam opwekken van stroom en zich aanmelden? Of wilt u meer weten over de installatie van zonnepanelen? Bekijk dan deze informatiefolder. Of neem contact met ons op via (0493) 49 76 66 of stel uw vraag via e-mail: info@wocom.nl

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u binnen 2 weken een offerte van onze leverancier. 

Veel gestelde vragen

Hieronder plaatsen wij veel gestelde vragen over zonnepanelen. Mét de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Nee dat is niet nodig.

 

 

Ongeveer een werkdag.

Om te zien of er geen belemmeringen zijn voor de zonnepanelen. Denk aan bomen, dakkapellen, hoge gebouwen in de omgeving.

Voorlopig nog niet.
Dit bieden we alleen aan op projectmatige basis, bijvoorbeeld tegelijkertijd met onderhoudswerkzaamheden aan het dak of andere geplande werkzaamheden.

Normaal gesproken heeft dit een doorlooptijd van ongeveer 1 maand.

Nee dat is niet nodig. Er wordt wel een doorvoer naar de meterkast gemaakt.

Een set zonnepanelen (6 of 8 stuks), een omvormer (dit is een kastje die de zonnestralen omzet in elektriciteit) en een slimme meter als u die nog niet heeft.

U kunt kiezen voor een pakket met 6 of 8 panelen. Een erkend installateur plaatst de zonnepanelen. WoCom neemt de materialen en installatie voor haar rekening. U hoeft dus geen investering te doen en betaalt slechts een kleine bijdrage per maand. Deze bijdrage wordt als servicekostencomponent opgenomen. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het vermogen dat geïnstalleerd wordt. Zo wordt een eerlijk speelveld gecreëerd waarbij u de servicekosten ruimschoots terug kunt verdienen met de besparing op uw energielasten.

In de tabel hieronder ziet u een voorbeeldberekening van de kosten en de mogelijke besparing. De exacte energieopbrengst is afhankelijk van bijvoorbeeld de stand van de zon ten opzichte van het dak, het aantal zonne-uren en de aanwezigheid van bomen of een dakkapel.

* De maximale opbrengst en het maximale voordeel in de tabel hierboven zijn gebaseerd op een ideale ligging. Uw woning kan een afwijkende ligging hebben waardoor uw opbrengst en dus het voordeel in de praktijk minder kan zijn. Dit bekijken we vooraf met u.

Minimaal, er moet wel een kabel van het dak naar uw meterkast geboord worden.

Bij de plaatsing van de zonnepanelen geeft de installateur uitleg over de installatie en de verbruiksmeter.

Ja. We hebben met de leverancier een garantietermijn afgesproken die gebruikelijk is voor een zonnestroom installatie.

Eventuele storingen meldt u rechtstreeks bij Kemkens Solar via 088 50 50 326.

Bij ingebruikname controleert onze installateur of de installatie naar verwachting presteert. Als de panelen eenmaal in gebruik zijn genomen, wordt van u verwacht dat u zelf in de gaten houdt dat het systeem ‘aan’ staat. Hiervoor kijkt u liefst elke maand, maar minimaal 1 keer per kwartaal, naar uw systeem. U kunt de opbrengst zien op de omvormer of op de bruto productiemeter. De meterstand op de productiemeter moet hoger zijn dan de vorige keer dat u controleerde.

Wilt u meer informatie over de werking van zonnepanelen, download dan hier de extra informatie ‘‘hoe controleer ik mijn zonnepanelen’.
Hebt u daarna nog twijfels of uw systeem naar prognose presteert, neem dan contact op met uw installateur of woCom. Laat het geen maanden liggen.

Heeft u twijfels of uw systeem naar prognose presteert, lees dan eerst de extra informatie ‘hoe controleer ik mijn zonnepanelen’.

Indien de twijfel niet is weggenomen, neem dan contact op met uw installateur of woCom. Laat het geen maanden liggen.

Heeft u twijfels of uw systeem naar prognose presteert, download dan hier de vervolginstructie.

Die zet de zonne-energie op de zonnepanelen om in stroom voor uw woning.

Ja, zonne-energie is veilig.

Panelen kunnen niet zomaar in brand vliegen. Zelfs op de warmste zomerdagen wordt een paneel niet warmer dan 70 tot maximaal 75 graden, wat onvoldoende is voor zelfontbranding. Toch verschijnt er wel eens in het nieuws een bericht over brand waarbij zonnepanelen op de nieuwsfoto zijn afgebeeld. Dat wil niet zeggen dat brand ontstaan is door de zonnepanelen!

We weten uit onderzoek naar brand met zonnepanelen dat brand veroorzaakt door zonne-energie relatief weinig voorkomt en te wijten is aan onvolkomenheden in de installaties, zoals het verkeerd gebruik van connectoren. De oorzaak is dus te voorkomen. Om die reden selecteert woCom gecertificeerde bedrijven en producten.

Nee als de stroom direct in uw woning gebruikt kan worden, blijft de stroom in uw woning. Wordt er meer stroom opgewekt dan dat er op dat moment wordt verbruikt, dan wordt er terug geleverd aan de energiemaatschappij. Er wordt geen stroom opgeslagen.

Ja de zonnepanelen blijven eigendom van woCom en moeten bij verhuizing achterblijven.

De zonnepanelen gaan ongeveer 30 jaar mee en de omvormer ongeveer 15 jaar.

Niks, de vergoeding voor zonnepanelen zijn opgenomen in de servicekosten. Alleen in-dak zonnepanelen hebben kunnen invloed hebben op uw huurtoeslag.

De zonnepanelen worden als servicekostencomponent opgenomen. Deze is 20 jaar prijsvast na installatie. 

Nee wij hebben hier geen regeling voor. Wel kunt u direct na installatie van de zonnepanelen uw voorschotbedrag aan het energiebedrijf naar beneden bijstellen met het bedrag dat u in de servicekosten extra gaat betalen. Zo blijven de netto kosten altijd gelijk.

Dit doen uw slimme meter en uw energiemaatschappij automatisch voor u. Op uw energierekening vindt u terug wat u heeft terug geleverd aan de energiemaatschappij en dus zelf niet heeft verbruikt.

Ja ze werken ook in de winter. Omdat de dagen in de winter korter zijn en de intensiteit van het zonlicht minder is, zal de opbrengst in de winter 15 tot 20% zijn ten opzichten van de opbrengst in de zomer. 

Nee als de zon niet schijnt, heeft u gewoon stroom van de energieleverancier.

Ja deze werken op de gebruikelijke manier. Er is geen verschil met de stroom die u van de energieleverancier ontvangt.

Een zonne-energie installatie is bedoeld om jaren onderhoudsvrij te functioneren. We vragen u wel om zelf de opbrengst te controleren, zie ook ‘wie controleert of de zonnepanelen doen wat ze moeten doen’. Indien er aanleiding voor is, verzorgt woCom het onderhoud aan de zonnepanelen. U hoeft hier niets aan te doen.

De zonnepanelen die woCom plaatst, hebben een zelfreinigende coating.
Zonder deze schoon te maken is er in 10 – 15 jaar nagenoeg geen verlies van opbrengst.
Let op wilt u toch uw zonnepanelen laten reinigen: laat zonnepanelen altijd door een specialist reinigen omdat deze onder hoogspanning staan. Daarnaast kunnen bij temperatuurverschillen defecten ontstaan. Spuit op een zonnige (zomer)dag nooit koud water op zonnepanelen.

1. Op de omvormer zit een schakelaar om hem aan en uit te zetten. Zet deze schakelaar op uit.
2. Nu 5 minuten wachten (de omvormer moet spanningsloos worden.)
3. Zet nu de schakelaar die buiten de omvormer staat uit, dit is de schakelaar die tussen de leiding is geplaatst die loopt van de omvormer naar de meterkast.
4. Schakel nu in de meterkast de groep schakelaar waarop de omvormer zit uit. Men kan ook de hoofdschakelaar uit zetten maar dan is het gehele huis zonder stroom.
Als de werkzaamheden gereed zijn, kunnen de zonnepanelen weer ingeschakeld worden. Dit gebeurd dan door de hierboven genoemde handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Als volgt handelen;
• Eerst stap 4 uitvoeren.
• Daarna stap 3 uitvoeren.
• Stap 2 mag men overslaan.
• Nu stap 1 nog uitvoeren.
Het duurt even voordat de omvormer geheel is opgestart, maar daarna moet alles weer werken.

Op de omvormer ziet u precies hoeveel energie de zonnepanelen opgewekt hebben. Op de slimme meter ziet u hoeveel energie u terug levert. 

Wilt u meer informatie over de werking van zonnepanelen, download dan hier de extra informatie ‘‘hoe controleer ik mijn zonnepanelen’.

Alleen uzelf en het energiebedrijf kunnen de slimme meter uitlezen. Het energiebedrijf kan dit op afstand doen. Verder heeft niemand inzage in uw verbruiksgegevens.

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan geschikt gemaakt worden voor gebruik in uw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer.

Niet bij woCom. Wel kunt u zelf een leverancier benaderen voor de aanschaf van zonnepanelen. U dient dit wel te melden bij woCom als een zelf aangebrachte voorziening. Onderhoud en storingen zijn dan voor uw eigen rekening. Meer informatie over de voorwaarden voor zelf aangebrachte voorzieningen leest u hier.

Het nieuws over de extra kosten die energieleverancier Vandebron vraagt aan klanten met zonnepanelen kan voor onduidelijkheid zorgen. Wij raden aan om de informatie op de website van de leverancier in de gaten te houden. In dit bericht een samenvatting van de mogelijke gevolgen voor uw contract. Let op, er wordt bij de leverancier onderscheid gemaakt tussen klanten met lopende vaste contracten en klanten met lopende variabele contracten.

Reden opslag
Onderstaande informatie komt van de website Vandebron. Datum 17 augustus 2023.

Lopend vast contract
Voor klanten met lopende vaste contracten is de opslag nog niet van toepassing, maar het wordt aangeraden om aan het einde van het contract te overwegen of u bij Vandebron blijft of overstapt.

Lopend variabel contract
Voor klanten met lopende variabele contracten gelden de terugleverkosten vanaf 1 oktober. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid energie die wordt teruggeleverd aan het net. Teruglevering is de is de energie (in kWh) die u opwekt minus de energie die u direct in uw huis verbruikt. Hoe meer u terug levert (dus de hoeveelheid stroom die u terug levert op het net), hoe hoger uw vaste terugleveringskosten. Dit is ingedeeld in schalen, waarbij de kosten per schaal zijn vermeld op website van Vandebron. Hieronder staat een print screen van de website betreffende die schalen.

Rekenvoorbeeld
Een rekenvoorbeeld dat van toepassing kan zijn voor een huurder:
We gaan uit van een installatie van 8 panelen waarbij elk paneel een maximaal vermogen van 400Wp heeft. Het totale maximale vermogen is dan 3200Wp. Afhankelijk van de ligging van het dak en de hellingshoek wordt berekend hoeveel kWh u daarmee jaarlijks kan opwekken. De meeste huurders hebben informatie over de opbrengst ontvangen bij hun installatie. Dat ziet eruit zoals onderstaande grafiek.

De bovenstaande grafiek is van een voorbeeld bij het dak richting het zuiden. De berekende opbrengst per maand is in de grafiek weergegeven. De jaaropbrengst in dit voorbeeld is 2850 kWh. Dat wil zeggen dat u met 8 panelen op het zuiden, niet boven schaal 3 komt.
Vervolgens is verbruik je een deel van die 2850 kWh zelf voor de elektrische apparaten in huis. Het verbruiksprofiel is huishoudensafhankelijk. Laten we aannemen dat u zuinig met uw energie omgaat en slechts 1000 kWh zelf verbruikt. Dan levert u nog 1850kWh terug en komt u in schaal 2 terecht. De energieleverancier zal een opslag van 12,50 per maand opleggen. Al met al komt het in dit voorbeeld (met de gedane aannames) op neer dat u 150 euro per jaar moet inleveren aan opslag.

Wilt u dat bedrag vermijden?
Mogelijk kunt u dit vermijden door naar een andere energie leverancier te stappen.

Wilt u kijken of u naar een lagere schaal kunt?
Kijk dan of u de opgewekte energie op het moment van opwekking kan benutten, bijvoorbeeld door elektrische apparaten aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken (dus overdag in plaats van ‘s nachts). Uw teruglevering wordt dan minder. Het zal wat expertise kosten, maar wellicht lukt het om in schaal 1 te komen. De kosten zijn dan 48 euro per jaar.
De terug geleverde energie kunt u wel nog salderen en u krijgt er nog een terugleververgoeding voor. Hoeveel u saldeert en u daarboven nog teruglevert is weer verschillend per huishouden.
Mochten er na het lezen nog vragen zijn, bekijk dan de website van Vandebron of andere energieleveranciers. Blijven er alsnog vragen over, neem dan contact op met woCom.

Meer informatie
Raadpleeg eerst de website van de leverancier Vandebron of andere energieleveranciers. Heeft u daarna nog een vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×