Ondernemingsplan

In 2016 formuleerde woCom een strategische visie voor de komende 3 jaar. De visie is in concept vastgesteld door de Raad van Commissarissen. We ontvangen hierover advies van de huurdersorganisaties.

De focus wordt gelegd op de kerntaak van een woningcorporatie en op de groei die woCom daarin kan maken. Het plan is gebaseerd op de ontwikkelingen in onze omgeving en in onze organisatie. En op de reacties op onze dienstverlening en werkwijzen die we krijgen uit gesprekken of onderzoeken. We willen onze doelstellingen realiseren met een veranderprogramma.

‘Groeien in meerwaarde’

Woningcorporaties staan al ruim 150 jaar voor hun kerntaak: het goed huisvesten van mensen met een kleinere beurs en mensen die daarbij wat extra ondersteuning nodig hebben. Dat gaat verder dan het individuele belang van de bewoner. Het raakt de buurten en de samenleving. Woningcorporaties hebben een sleutelrol. WoCom zet die traditie met overtuiging voort, met een inzet die past bij de eigenheid van het werkgebied en de tijdsgeest. Dat vereist vernieuwing, vooral in hoe wij ons werk doen. Als dienstverlener in sociale huisvesting willen wij van waarde zijn voor woningzoekenden en huurders die zich al jaren thuis voelen, hun leefomgeving en de partners die we daarin ontmoeten. We zijn duurzaam bij hen betrokken. Vandaag én morgen. Op die manier bieden we onze doelgroep een echt thuis.

WoCom vernieuwt omdat:

• onze doelgroep verandert (meer senioren en kleine huishoudens, meer lagere inkomensgroepen, meer vragen voor woonbegeleiding of zorg);
• de focus meer verschuift naar de bestaande woningen (minder bevolkingsgroei in de toekomst, duurzaamheid, woningaanpassingen);
• de verwachtingen van de doelgroep en de collega’s veranderen (de wijze van communiceren, het krijgen van ruimte voor eigen keuzes) en
• de werkwijzen of posities van onze samenwerkingspartners veranderen. Daarin willen we meebewegen (een versterkte positie van huurdersorganisaties, de transitie in de zorg, decentralisaties richting gemeenten).

De rode draad in deze vernieuwing is communicatie en gedrag. De sleutel ligt in een open houding: beter communiceren met onze bewoners, partners en collega’s. Als wij ons echt weten te verbinden en aansluiten bij de leefwereld van onze gesprekspartners, komen we eerder tot passende oplossingen. Dat vraagt extra aandacht en tijd. Om daar ruimte voor te maken, kijken we goed naar onze eigen werkzaamheden: wat doen we goed, wat kan beter of anders, wat blijven we zelf doen en wat niet? In die keuzes betrekken wij onze woningzoekenden, bewoners, partners en collega’s En uiteraard kijken wij goed naar onze doelgroep, naar de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van onze woningen en naar de continuïteit van onze organisatie.

Het groeien in meerwaarde is een flinke opgave. We pakken die uitdaging graag op. In dit strategisch plan leggen we uit waarom en hoe we dat gaan doen.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×