Governance

Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Met dit lidmaatschap onderschrijven wij de Governancecode Woningcorporaties. Deze code bevat regels voor goed bestuur en toezicht, transparantie, een doelmatige bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met bewoners en maatschappelijke organisaties. Corporaties die verbonden zijn aan Aedes zijn aanspreekbaar op hun maatschappelijke rol en leggen verantwoording af aan de omgeving waarin ze opereren. De statuten van de woningstichting zijn de basis voor de organisatie en het toezicht. In het Governancereglement zijn de bestuursvormen, de externe legitimatie en het intern toezicht geregeld. Gezamenlijk heeft de RvC en bestuur een visie op bestuur en toezicht houden.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×