Integriteit

WoCom hecht als maatschappelijk ondernemer veel waarde aan integriteit. We leggen verantwoording af aan de omgeving en willen ons op transparante wijze kunnen verantwoorden over ons handelen. Al onze huurders, medewerkers en zakelijke relaties moeten kunnen vertrouwen op onze organisatie en iedereen die hierin een rol speelt. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn of haar werk naar eer en geweten verricht. Om helder te maken welke spelregels we hierbij hanteren, is een integriteitscode en klokkenluiderregeling opgesteld.

Meldpunt integriteit

De Rijksoverheid heeft in 2009 het Meldpunt integriteit in het leven geroepen. Hier kan iedereen signalen doorgeven van oneerlijk handelen van corporaties, medewerkers, management of bestuurder(s). Het gaat dan vooral over fraude of zelfverrijking. In de brochure Meldpunt Integriteit Woningcorporaties leest u hoe het meldpunt werkt.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×