U woont in Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek of Someren …

… en u heeft met spoed een woning nodig

Komt u in aanmerking voor voorrang?

Natuurlijk kan niet iedereen voorrang krijgen. U moet daarvoor minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u zit in een noodsituatie die u niet te verwijten valt, waarbij er sprake is van (dreigende) dakloosheid; u bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie;
 • er is sprake van een noodsituatie die niet langer dan 6 maanden mag duren;
 • u heeft een zelfstandige woning nodig, maar u heeft geen mogelijkheden om zelf een woning te kopen of te huren via een particuliere verhuurder of makelaar;
 • u heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop etc);
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is lager dan €40.765,- voor 1 persoonshuishoudens en €45.014,- voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2022)
 • u bent ingeschreven of geregistreerd als woningzoekende bij Wooniezie, om in aanmerking te komen voor een woning bij woCom;
 • u heeft actief gereageerd op woningen, zowel particulier als via een woningcorporatie;
 • u kunt aantonen dat een andere woning de enige oplossing is voor het probleem en direct uw probleem zal oplossen;
 • u (of uw partner) heeft geen woningaanbieding geweigerd;
 • u (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst en/of uw inschrijving bij Wooniezie.nl is niet geblokkeerd;
 • voorrang vervalt als u een woning weigert;
 • u (of uw partner) heeft niet eerder voorrang gekregen die vervallen of ingetrokken is;
 • u kunt alleen voorrang krijgen in de plaats waar u nu woonachtig bent.

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Dan kunt u een verzoek indienen voor urgentie. Dit verzoek bestaat uit 2 stappen:

 • U vult het urgentie aanvraagformulier in. Zo zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. Ook verzamelt u brieven of andere documenten die helpen bij het uitleggen van uw situatie. Het formulier en de gevraagde documenten stuurt u naar woCom. (WoCom, Antwoordnummer 24, 5710 VB Someren (postzegel niet nodig).
  Let op, heeft u niet alle gevraagde bijlagen meegestuurd dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling!
 • U betaalt na het indienen van uw aanvraag €45,-. Dit bedrag krijgt u alléén terug als u daadwerkelijk urgentie krijgt. (Maak, nadat u uw urgentieverzoek verzonden heeft, 45 euro over op NL11 BNGH 028 5048 430 t.n.v. woCom in Someren en vermeld bij deze betaling ‘urgentieaanvraag + uw naam’)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen uw situatie en uw kansen op urgentie.
Telefonisch zijn wij bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op nummer (0493) 49 76 66.

Voorbeelden van situaties waarin voorrang voor woonruimte in de dorpen wel of niet kan worden aangevraagd

 

Het verbreken van een relatie is in principe geen reden voor urgentie. Alleen in bijzondere situaties kunt u in aanmerking komen voor voorrang woonruimte in de dorpen. Bijvoorbeeld als uit een beschikking van echtscheiding blijkt dat u de zorg heeft gekregen voor uw minderjarige, inwonend(e) kind(eren). En dan alleen als u niet kunt blijven wonen waar u met uw partner woonde en u zelf geen andere woning kunt kopen of huren. Of als er sprake is van relationeel geweld en u en eventuele kinderen daarom dakloos zijn en zelf geen andere woonruimte kunnen vinden. Dat er sprake is van geweld moet dan wel blijken uit politie aangifte(n) en u moet aantonen dat u niet terug kunt naar uw woning.

Als u een tijdelijk huurcontract heeft, weet u vaak al heel lang van tevoren wanneer u moet verhuizen. Dat is dan ook geen reden voor voorrang woonruimte in de dorpen. Dient u toch een aanvraag in, dan bekijken wij of u zelf tijdig een oplossing had kunnen vinden. Hetzelfde geldt bij de beëindiging van een studie.

Het komt voor dat mensen problemen hebben die fysiek, psychisch of psychiatrisch van aard zijn en die door verhuizing naar een andere omgeving draaglijker of misschien zelfs deels opgelost worden. Als uit onafhankelijk medisch onderzoek blijkt dat verhuizing noodzakelijk is voor verbetering van uw situatie, dan kan dat een reden voor voorrang woonruimte in de dorpen zijn.

Een verandering van baan is meestal geen reden voor urgentie. Alleen in bijzondere situaties kan daar sprake van zijn. Bijvoorbeeld als u werkeloos was. Als u nu een arbeidscontract aangaat voor minimaal één jaar, als het voor u ondoenlijk is om elke dag op en neer te reizen (onder meer door de aard en intensiteit van de werkzaamheden of door de slechte verbinding met het openbaar vervoer) en als u zelf geen woning kunt huren of kopen, dan kan dat een reden voor voorrang woonruimte in de dorpen zijn.

Bent u afhankelijk van mantelzorg of verleent u mantelzorg aan iemand die daarvan afhankelijk is, dan kan dat een reden zijn voor voorrang woonruimte in de dorpen. Onder mantelzorg verstaan we in dit geval onbetaalde zorg, meer dan acht uur per week, verdeeld over minimaal vier dagen, waarvan naar verwachting nog minimaal drie jaar sprake zal zijn. Het gaat hierbij echt om zorg, dus niet om huishoudelijke hulp of boodschappen doen. Bij de beoordeling van uw aanvraag wegen wij verschillende factoren, bijvoorbeeld de afstand die u moet overbruggen en de aard en intensiteit van de zorg. Ook bekijken wij of een andere woning zal bijdragen aan de taakverlichting van de mantelzorger en of u niet op eigen kracht passende woonruimte kunt vinden.

Het kan zijn dat u door geleidelijke of plotselinge veranderingen in uw situatie niet meer in staat bent om uw huidige woning te betalen. Wij bekijken uw situatie, het ontstaan ervan en mogelijke oplossingen. Als u urgentie krijgt, dan geldt in veel gevallen de voorwaarde dat u meewerkt aan een schuldenregeling of schuldhulpverlening accepteert.

U bent verhuisd vanwege bijvoorbeeld te hoge woonlasten of gedwongen verkoop van de woning en u heeft een tijdelijke oplossing gevonden. U kunt daar niet lang blijven wonen en u kunt zelf niet voor een andere woning zorgen. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor voorrang woonruimte in de dorpen.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×