Visitatie woCom: mooie cijfers, reflecties en waardering

Een woningcorporatie is verplicht eens in de 4 jaar haar prestaties publiek te verantwoorden via een visitatie. Ook bij woCom onderzocht een onafhankelijke partij hoe we onze taken uitvoeren. Een visitatie geeft zicht op onze maatschappelijke prestaties en hoe wij deze kunnen verbeteren. Met de visitatie wordt transparant getoond aan de maatschappij, onze huurders en samenwerkingspartners, wat wij doen en hoe wij presteren. Bij de visitatie in 2022 keek de commissie terug op de prestaties van woCom in 2018 t/m 2022. Daarbij deden we mee aan een experiment. De prestaties werden goed beoordeeld met cijfers tussen de 6,6 en 9. Cijfers waar wij trots op zijn.

Het visitatie-experiment
WoCom wil echt leren van de visitatie en heeft daarom gekozen mee te werken aan een experiment. De onafhankelijke partij die ons toetste, Pentascope, stond daar net zo enthousiast in. Het experiment met themagesprekken met ons netwerk hebben wij als leuk en leerzaam ervaren. Ondanks dat de leefwereld door de corona-maatregelen minder aan bod kon komen dan gewenst, gaf het experiment ons, maar ook de deelnemers, verdieping, inzicht en vooral energie.

Blij en trots op resultaten
We zijn heel blij met en trots op de resultaten van deze visitatie. Met de cijfers, maar vooral ook met de reflecties en waarderingen die daarbij zijn gegeven. Terugkijkend beseffen we pas hoeveel stappen we hebben gezet om onze doelen van 4 jaar geleden na te streven.

Gedeelde opgave om samen te bereiken
De visitatie geeft herkenbare aanknopingspunten om met een goede samenwerking door te gaan op ons ontwikkelpad. Met huurdersorganisaties om bewonersparticipatie te versterken. Met samenwerkingspartners om de organisaties op alle lagen te verbinden. En met eigen collega’s om te zorgen dat onze missie (ons doel) in alles wat we doen sterker en consequenter doorklinkt.

Twee grote zorgen
Daarnaast willen we aan de slag met de toenemende kloof tussen inwoners die wel en inwoners die niet makkelijk meekomen in onze samenleving. Waar in onze buurten de balans zoek raakt. En met oplossingen voor de weinige nieuwbouwlocaties. Voor deze oplossingen is creativiteit van onszelf en onze netwerkpartners heel belangrijk.

Opgave voor vandaag en morgen
Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de visitatie. We nemen alle reflecties mee op de weg die we ingeslagen zijn. En we blijven natuurlijk vanuit samenwerking zoeken naar de beste manier om onze meerwaarde in te zetten.

Bekijk hieronder het totale visitatierapport, de samenvatting en de bestuurlijke reactie.

Download(s)

Visitatierapport
Bijlagen visitatierapport woCom
Bestuurlijke reactie visitatierapport woCom

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×