Uitnodiging algemene ledenvergadering HV Wocom Helmond

Op dinsdag 26 oktober houdt Huurdersbelangenvereniging woCom Helmond zijn algemene ledenvergadering in Wijkhuis Westwijzer in Helmond. Alle huurders en toekomstige huurders van woCom zijn welkom. Lees meer in onderstaande uitnodiging:

Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging Wocom Helmond / de Vaart.

Langs deze weg wij u graag uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering op dinsdag 26 oktober 2021.

Deze vergadering zal worden gehouden in Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond West.
De aanvangstijd is 19.30 uur.

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. voorstel tot statutenwijzing i.v.m. met naamswijziging van de vereniging.
4. Vaststellen notulen Jaarvergadering 2019.
5. Bespreken Jaarverslag 2019 + 2020 van HBV de Vaart incl. bewonerscommissies
6. Financiën 2019 + 2020, verslag van de kascommissie.
Samenstellen kascommissieleden 2022.
7. Verkiezing bestuursleden: 2020; beëindigd vanwege overlijden Henk Ceelen ( Houtsdonk ) -2021; beëindigd op eigen verzoek Annelies Johann ( Apostelwijk ) – Benoeming 2021; Annelies Jussen (Brandevoort ) en Eugenie Aben ( Houtsdonk ).
Vacatures b’cies: Apostelwijk – Brandevoort – Kroon/Krollaan. ( huurders kunnen zich hiervoor aanmelden bij secretaris Hans Stienen; j.stienen5@kpnmail.nl )
8. Woonbond informatie.
9. Informatie over woningtoewijzing systematiek WOONIEZIE en hoe wijst woCom woningen toe.
Vragen kunnen worden gesteld over de WONINGTOEWIJZING.
10. Rondvraag
11. Sluiting en hierna een drankje en hapje met muziek van DUBBEL TRUBBEL.

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bijv. de notulen van de Jaarvergadering 2019 of het Jaarverslag 2019 – 2020, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken aan de secretaris: j.stienen5@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur HBV de Vaart ( HV wocom Helmond )
Namens deze voorzitter Berry Smits

Toon uw betrokkenheid met de huurdersbelangenvereniging en ben aanwezig !!!!!!

NB. LET OP TOEGANG ALLEEN MET CORONA APP OF PAPIEREN VERSIE MET QR-CODE ( anders heeft / krijgt u geen toegang !)

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×