Samen woningtekort aanpakken

De 13 woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) die actief zijn in de 21 gemeenten roepen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart de lokale politiek op om samen werk te maken van de woningbouwopgave. Dat doen ze door een pamflet te versturen aan lokale politici in de gemeenten waarin ze actief zijn.

Daarin staat dat de samenwerking versterkt moet worden tussen gemeenten en woningcorporaties om het woningtekort aan te kunnen pakken. Het beschikbaar hebben van voldoende betaalbare huurwoningen is een belangrijke voorwaarde om de regio verder te kunnen laten groeien.

Pamflet woningbouwcorporaties MRE

Oplossing nodig om woningtekort niet verder op te laten lopen
De vraag naar betaalbare woningen in de MRE is enorm en neemt de komende jaren sterk toe. Het tekort aan sociale- en middenhuurwoningen in de regio kan oplopen tot zeker 45.000 in 2040. Zonder betaalbare woningen kan de economie in deze regio niet verder groeien. De woningcorporaties hebben de ambitie uitgesproken om tot 2026 de woningbouwproductie te laten groeien tot 2.000 nieuwe woningen per jaar. Samenwerking met gemeenten is hierin cruciaal. Denk hierbij aan voorrang bij gronduitgifte, het aanwijzen van nieuwe locaties en het stellen van eisen door gemeenten aan maximale verkoopprijzen. Ook moet de doorloopsnelheid van procedures korter. Daarnaast moeten gemeenten vaker in onconventionele oplossingen denken zoals tijdelijke woningen, herbestemmen van leegstaande kantoren of het splitsen van woningen.

Kennis delen over verduurzaming
Verduurzaming is zeker in het licht van toenemende energiearmoede een ander belangrijk thema waar woningcorporaties zich voor blijven inzetten. Denk hierbij aan het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen, hybride ketels en warmtepompen en het gebruik van circulaire materialen. Ook is er veel aandacht om bewoners te coachen op energiezuinig leven. Het verduurzamen van woningen scheelt bewoners kosten. Woningcorporaties delen graag hun kennis met gemeenten als het over verduurzaming gaat.

Fijn wonen voor iedereen
Met 100.000 woningen bieden de samenwerkende woningcorporaties aan 250.000 mensen onderdak. De samenwerkende corporaties vinden dat iedereen, ook mensen met een aanvullende woonvraag, betaalbaar moet kunnen wonen in een fijne wijk. Daarbij gaat het ook over onderdak aan urgenten, statushouders en mensen met een zorgvraag. Daarnaast hebben corporaties bijzondere aandacht voor ouderen. Gemeenten moeten voldoende locaties ter beschikking stellen waar deze huisvesting te realiseren is. Ook moet er voldoende geld en menskracht beschikbaar zijn om duurzame begeleiding van deze mensen mogelijk te maken.

In gesprek met lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden
De 13 samenwerkende woningcorporaties gaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op verschillende manieren in gesprek met lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden. Het hiervoor opgestelde pamflet is opgesteld door Bergopwaarts, Helpt Elkander, Goed Wonen, Trudo, Volksbelang, woonstichting ‘thuis, Woningstichting Compaen, Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., Woonpartners, WoCom en WSZ.

Bekijk ook het artikel in het Eindhovens Dagblad, gepubliceerd op 9 februari 2022.

 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×