Onderzoek naar woonwensen actief woningzoekenden

Begin 2019 liet woCom een onderzoek uitvoeren naar de woonwensen van actief woningzoekenden wonend in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. En van woningzoekenden die in de afgelopen 2 jaar een reactie hebben geplaatst op een woning in 1 van deze gemeenten. Het onderzoek heeft niet plaatsgevonden onder woningzoekenden in Helmond. In Helmond zijn meerdere corporaties werkzaam en in samenwerking met hen worden rapportages voor Helmond gemaakt.

Waarom dit onderzoek?
We zien de afgelopen jaren de druk op de sociale huurmarkt toenemen (minder vrijkomende woningen, toename in woningzoekenden, meer reacties per woning, langere zoektijd etc.). Daarnaast daalde het percentage reacties van woningzoekenden in hun eigen gemeente. De reden hiervoor kwam niet duidelijk naar voren. Mede daarom is het onderzoek uitgevoerd. Met de inzichten uit het onderzoek willen we beoordelen of vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Ook geeft het ons richting voor eventuele maatregelen en toekomstige plannen.

Wat is onderzocht?
In de enquête die is afgenomen onder actief woningzoekenden is gevraagd naar:
• De voorkeuren van woningzoekenden (welke gemeente/kern, woningtype heeft de voorkeur?)
• De reden van reageren op een woning (waarom wil men naar de gemeente/kern verhuizen?)
• De beoordeling van de beschikbare woningen (aanbod, onderhoud, locatie en betaalbaarheid). Dit is afgezet naar verschillende woningzoekenden (onder andere leeftijdscategorieën, inkomensindeling, mate van actief reageren)

Uitkomsten onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de actief woningzoekenden in de eigen gemeente wil blijven wonen (zie afbeelding 1). Dit blijkt overigens niet uit de reacties die geplaatst worden op woningen. De oorzaak hiervoor is helaas niet uit het onderzoek naar voren gekomen. In Asten en Heeze-Leende ligt dit percentage rond de 50%. In de overige gemeenten rond de 75%. Bij woningzoekenden met een leeftijd boven de 55 jaar ligt dit percentage zelfs hoger.

De grootste kernen in de gemeenten zijn daarbij veruit het populairste (zie afbeelding 2). Verder zijn Aarle-Rixtel in Laarbeek en Maarheeze in Cranendonck ook populair onder actief woningzoekenden.

De woningzoekenden geven over het algemeen als voorkeur een eengezinswoning (tussenwoning in een rij en 2 onder 1 kap/hoekwoning) of nultredenwoning (grond gebonden gelijkvloerse woning of appartement met lift) (afbeelding 3). Dit geldt over het algemeen voor alle gemeenten. In Heeze-Leende valt op dat men een grotere voorkeur heeft voor een kamer of studio, vergeleken met de andere gemeenten.

De redenen waarom men in de gemeente wil wonen is voor de huidige inwoners van alle gemeenten gelijk (zie afbeelding 4). Voor de overige woningzoekenden (op dit moment niet woonachtig in de gemeente van de voorkeur) zijn de redenen identiek, maar wijkt de volgorde onder de verschillende gemeenten af. De grootste groep van deze woningzoekenden wil verhuizen naar de gemeente van hun voorkeur vanwege een binding met de gemeente (familie/vrienden en werk/studie).

Verder is er ook onderzocht hoe de beschikbare woningen beoordeeld worden door de actief woningzoekenden. Deze gegevens geven een minder goed beeld omdat een groot deel van de woningzoekenden aangegeven heeft, hierover geen mening te hebben (zie afbeelding 5). Het is dan ook niet bekend of de woningzoekenden het aanbod wel voldoende kent om een wel overwogen antwoord te geven.

Alle onderdelen scoren over het algemeen vrij laag (zie afbeelding 6). Dit heeft mede te maken met de manier van beoordelen (een 6 telt als negatief). Als gekeken wordt naar de rapportcijfers dan is vooral het beschikbare aanbod lager gescoord dan de overige onderdelen. De inwoners van de gemeenten zijn bij alle gemeenten kritischer dan overige woningzoekenden. Waarbij woningzoekenden met een leeftijd van 55 jaar of ouder het minst kritisch zijn over de ruimte in het aanbod.

Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte van de woningzoekenden in de eigen gemeente wil blijven wonen. Maar het onderzoek geeft helaas niet aan waarom men ook zoveel reacties plaatst op woningen in een andere gemeente (voornamelijk in de stad). Uit het onderzoek blijkt wel dat woningzoekenden die als voorkeur een andere gemeenten hebben (dan de 5 woCom gemeenten), dit niet hebben vanwege de verwachting op meer aanbod in hun voorkeursgemeente. Of dit ook geldt voor de woningzoekenden die wel een voorkeur hebben voor één van de 5 woCom gemeenten is ook niet bekend. Verder is er over het algemeen een kritische houding ten aanzien van het beschikbare aanbod. De exacte reden hiervoor is niet onderzocht in dit onderzoek, maar de druk op de sociale huurmarkt kan hier op van invloed zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat woningzoekenden niet wonende in één van de 5 woCom gemeenten vaak een binding hebben met hun voorkeursgemeente.

De resultaten uit het onderzoek geven een beeld over de voorkeuren van de actief woningzoekenden en passen bij het algemene beeld van de woningzoekenden in het MRE gebied.

Hoe nu verder?
WoCom neemt de signalen uit het onderzoek serieus en gaat mogelijke oplossingen en mogelijkheden verder onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan een pilot voor een doorstromingsproject. Maar ook waar mogelijk aanbod toevoegen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bevolkingsprognoses en worden ook nieuwe opties (andere woonvormen) onderzocht. Tot slot wil woCom meer voorlichting geven aan woningzoekenden. Daarbij kan gedacht worden aan het opstellen van een folder over Wooniezie en de mogelijkheden van woCom op het gebied van toewijzing van woningen. Maar ook uitbreiden van voorlichtingsmogelijkheden aan en ondersteuning voor woningzoekenden.

Rapportages
Samenvatting
Gemeente Asten
Gemeente Cranendonck
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Laarbeek
Gemeente Someren

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×