Baverdestraat, Lieshout

De Baverdestraat in Lieshout wordt vernieuwd. Een deel van de huidige woningen maakt plaats voor nieuwbouw.

Type woningen
Momenteel staan er zestien woningen (nummers 6 t/m 36) aan de Baverdestraat, waarvan dertien huurwoningen in eigendom van woCom en drie woningen in eigendom van de gemeente. De bedoeling is om deze woningen te slopen en in totaal 38 woningen terug te bouwen.  Op de vrijgekomen ruimte in de Baverdestraat bouwt woCom 22 huurwoningen, waarvan 14 nultredenwoningen die geschikt zijn voor senioren en 8 kleinere eengezinswoningen. Daarachter worden 16 kleine, levensloopbestendige patiowoningen gebouwd. De laatste worden koopwoningen.

Samenwerking
In deze ontwikkeling werken woCom en de gemeente Laarbeek nauw samen. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomt. Op maandag 28 november ondertekenen beide partijen deze overeenkomst. Het is een mooie mijlpaal in het project. Ook is in het plan ruimte aan groen en water gegeven en voldoet het aan de parkeernorm. De omwonenden worden nog betrokken bij de verdere planvorming.

Planning
Op dit moment wordt het plan en de ruimtelijke procedure verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan is gereed voor 1 juli 2023.
In het plan is ruimte aan groen en water gegeven en het voldoet het aan de parkeernorm. De omwonenden worden nog betrokken bij de verdere planvorming.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×