Huuraanpassing 2020: woCom zet in op betaalbaarheid

Huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen rekenen op onze hulp. Wij bieden hen hulp op maat; samen zoeken we de best passende oplossing. De huuraanpassing, die elk jaar op 1 juli plaatsvindt, blijft nodig, maar houden we zo laag mogelijk. Iedereen die bij ons een huurwoning huurt, krijgt daarover vóór 1 mei een brief. We begrijpen dat deze aanpassing van de huurprijs op een ongelukkig moment valt. Tegelijkertijd blijven wij ook naar de toekomst kijken.

De coronacrisis zal langere tijd gaan duren. Het geld van de huuraanpassing is nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en betaalbare woningen. Voor nu en in de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat het tekort aan woningen niet groter wordt. Door woningen te blijven bouwen en onderhouden, dragen we bij aan het probleem van de wachtlijst én aan behoud van werk en inkomen voor de mensen in de bouwsector in deze onzekere tijd.

Huuraanpassing zo laag mogelijk
Dat betekent voor bewoners van sociale huurwoningen een beperkte huuraanpassing van 2,6%. Dat is gelijk aan het inflatieniveau voor 2020. Bewoners van vrije sector woningen betalen 3,6% meer huur.

Oplossing op maat: niemand op straat!
De coronacrisis raakt sommige huurders direct in hun portemonnee. Door te kiezen voor maatwerk, helpen we juist de mensen die het nu het hardste nodig hebben. Daarom vragen we u om direct contact met ons op te nemen als u in de betalingsproblemen (dreigt te) komen.

Hoe bieden wij in deze periode extra aandacht? Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de regelingen van de overheid. Die bieden voor veel huurders uitkomst.

Kunnen huurders het nu even niet betalen? Dan kan uitstel van betaling een oplossing zijn. Duurt de situatie langer, dan kijken we naar andere mogelijkheden. In elk geval hoeven huurders niet bang te zijn om op straat te komen staan; tijdens de coronacrisis voeren we geen huisuitzettingen uit op basis van huurachterstand.

Betaalbaarheid staat voorop
Wij willen dat iedereen zo betaalbaar mogelijk kan wonen. En een eigen, veilige plek heeft. Zeker in deze moeilijke tijd. Voor huurders van sociale huurwoningen die om andere redenen dan de coronacrisis structurele betalingsproblemen hebben, zijn er oplossingen om de betaalbaarheid in evenwicht te houden. Huurders met een laag inkomen die relatief te veel betalen in verhouding tot hun inkomen, kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Verwacht u betalingsproblemen door de crisis? Laat het weten!
Mail ons via huurincasso@wocom.nl. U kunt ook bellen met één van onze medewerkers via 0493 – 49 76 66. Samen zoeken we naar een oplossing.

Meer informatie
Lees hier meer over uw huur(aanpassing), of open de Huurkrant. In deze Huurkrant leest u alles over de jaarlijkse huuraanpassing. U leest over het huurbeleid van woningcorporaties, de bezwaarmogelijkheden, passend toewijzen en de huurtoeslag.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×