25 jaar Buurtpreventie Apostelwijk Mierlo-Hout ( Helmond )

In 2019 bestaat de werkgroep ‘Attentie Buurtpreventie Apostelwijk’ 25 jaar. In 1994, toen buurtpreventie landelijk werd gezien als een middel om de veiligheid van burgers te verbeteren, ontstond deze werkgroep, mede naar aanleiding van een fikse golf van inbraken in de wijk.

Berry Smits, destijds voorzitter van buurtvereniging Apostelwijk (opgericht in 1992), organiseerde naar aanleiding van al die inbraken in overleg met buurtbrigadier Geert van de Linden een bewonersavond. De opkomst was prima en een werkgroep werd snel gevormd. Zo’n 10 straatcoördinatoren, 2 hoofdcoördinatoren, politie, stadswacht, een woCom-medewerker en gemeentelijk vertegenwoordiger vormden daarna de werkgroep. Berry Smits werd zelfs ambassadeur richting Brabantse gemeenten, met de oprichting van diverse wijk-buurtpreventie-projecten als resultaat. Mierlo-Hout was daarin koploper en had bijna een wijkdekking!

Ieder jaar een thema
In de afgelopen 25 jaar is de werkgroep ‘Attentie Buurtpreventie Apostelwijk’ uitgegroeid tot een veelzijdige groep mensen die hebben bewezen dat ze hun steentje bijdragen aan een fijne en prettige leef- en woonomgeving in de Apostelwijk. Die wijk bestaat uit zo’n 147 huurwoningen en circa 400 eigen woningen. De werkgroep kiest elk jaar een specifiek thema of onderwerp. Zo werd in 2014 het project ‘Waterput’ opgestart. Vanuit historisch oogpunt is naar het voorbeeld van een eeuwenoude waterput, een replica gebouwd. In de waterput zijn toen archeologische vondsten geplaatst, een maquette van het Apostelhuys en zaken die herinneren aan kardinaal Van Enckevoirt, een Mierlo-Houtse kardinaal die rond 1500 in Rome samen met Paus Adrianus de kerk vertegenwoordigde.

Talloze projecten
Ook tijdens talloze andere projecten en informatieavonden besteedde de werkgroep de afgelopen jaren aandacht aan de eigen veiligheid van wijkbewoners, in en rond de woning. Kostbare spullen werden gegraveerd en het hang- en sluitwerk kregen de nodige aandacht, ook tijdens renovatieprojecten van woCom waarbij in overleg met de werkgroep voorzieningen voor PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) zijn aangebracht. Samen met de gemeente pakte de werkgroep tal van projecten op, zoals het boomwisselplan aan de Goorloopzone, een eigen parkeeronderzoek, een pilot met HF-verlichting, herinrichting van de woningen aan de Suurhoffstraat en projecten op het gebied van verkeersveiligheid, speeltoestellen, de promotie van zonnepanelen en aanpassingen in het wijkpark. Tijdens de ‘witte voetjes actie’ gaat de werkgroep al jaren met politie de wijk in om te controleren of bijvoorbeeld deuren zijn gesloten, fietsen opgeborgen, achterom-paden toegankelijk en veilig zijn en auto’s zijn afgesloten. Waar dat niet zo is, worden ‘witte voetjes’ achtergelaten: flyers met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…’.

Op naar de volgende 25 jaar!
Nu, 25 jaar later, is de werkgroep nog steeds actief. Bewoners van het eerste uur zijn nog steeds enthousiast! Buurtpreventie is overigens geen garantie dat veiligheid is gewaarborgd, maar samen met de leden van de WhatsApp-groep wel een middel om die veiligheid te verhogen!

Daniëlle Kuijpers – Verhorevoort en Berry Smits
Hoofdcoördinatoren werkgroep ‘Attentie Buurtpreventie Apostelwijk’

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×